Talkookesä 2016! Katso tapahtumat blogista!


Sarin Niittypalvelut on perinnemaisemien, kuten niittyjen ja hakamaiden hoitoon erikoistunut yritys. Niittypalvelut.fi-sivuston kautta voit tilata erilaisia teemaretkiä sekä elämyksellisiä TYKY-päiviä niityille. Sarilta voit tilata myös perinnemaisemien hoitoon liittyviä koulutus- ja neuvontapalveluita. Havainnollistavia luentoja järjestetään mm. oppilaitoksille, yrityksille ja yhdistyksille. Luentoihin voidaan yhdistää maastokäyntejä. Maanomistajat voivat hyödyntää Sarin Niittypalveluita vaaliessaan tilansa monimuotoisuutta.

Sari Hämäläinen (Os. Poutiainen) on koulutukseltaan ympäristönhoitaja (luonto- ja ympäristöalan perustutkinto). Opinnoissaan hän erikoistui elinympäristöjen hoitoon. Sari vetää yhdeksättä kesää perinnemaisemien hoitotalkoita, jossa on vaalittu useita arvokkaita perinnebiotooppeja ympäri Pirkanmaata. Vuonna 2010 Sari valmistui Tampereen yliopistosta hallintotieteiden maisteriksi pääaineenaan ympäristöpolitiikka. Myös hänen pro gradu -työnsä käsitteli perinnemaisemien hoitoa.

© Sarin Niittypalvelut 2016